du an GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN - ELEARNING -->
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA
Xác định đối tượng: hỗ trợ xác định các nhóm đối tượng cho các chương trình khác nhau một cách khoa học, và dựa trên tiêu chuẩn thống nhất (cấp quốc gia).
Quản lý đối tượng: có thông tin đầy đủ và kịp thời về các đối tượng với chất lượng cao, tránh các trường hợp trùng lặp.
Giám sát đối tượng: Ngăn ngừa và giảm trùng lặp trợ cấp (ví dụ một người nhận trợ cấp từ nhiều hơn một chương trình hay địa bàn); giám sát giới hạn thời gian và điều kiện các được hưởng và kết thúc chương trình.
Quản lý chương trình: giảm sự trùng lặp, chồng chéo trong quản lý các chương trình (bao gồm cả chi phí, cán bộ và các nguồn lực khác).
Hoạch định chính sách: Có thông tin đầy đủ và kịp thời về đối tượng tiềm năng để xây dựng chính sách (ước tính số đối tượng theo từng địa bàn để xây dựng phương án và lập kinh phí).
Chia sẻ thông tin giữa cơ quan chủ quản và các cơ quan, tổ chức khác tham gia vào quản lý, hỗ trợ đối tượng, tạo điều kiện cho triển khai các chương trình cần có sự tham gia của nhiều đối tác.
HÌNH ẢNH LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC PHÁT TRIỂN
CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH

1. Quản lý đối tượng

  Đăng ký đối tượng
  Tìm kiếm cơ bản, nâng cao
  Chi tiết thông tin, lịch sử đối tượng
  Cảnh báo trùng lặp đối tượng
  Import, export danh sách đối tượng
  Phê duyệt danh sách đối tượng

2. Quản lý chính sách

  Ghi danh và phê duyệt chính sách
  Quản lý chính sách, phân loại đối tượng
  Thiết lập chính sách theo địa phương
  Đối chiếu danh sách

3. Quản lý dòng ngân sách và chi trả

  Lập, tổng hợp danh sách chi trả
  Quản lý biến động, truy thu, truy lĩnh
  Kết nối chi trả qua VNPOST
  Quyết toán chi trả
  Lập dự toán ngân sách

4. Quản lý cộng tác viên

  Đăng ký cộng tác viên
  Tìm kiếm cơ bản, nâng cao
  Quản lý hoạt động cộng tác viên
  Cảnh báo trùng lặp cộng tác viên
  Import, export danh sách CTV

5. Khiếu nại và phản hồi

  Quản lý quy trình khiếu nại phản hồi
  Chuyển xử lý, trả kết quả
  Quản lý biểu mẫu khiếu nại phản hồi
  Quản lý đường dây nóng

6. Báo cáo thống kê

  Báo cáo danh sách, số liệu
  Báo cáo biểu đồ, đồ thị
  Báo cáo tùy biến Pivot Table
  Báo cáo truy vấn

7. Theo dõi và đánh giá

  Quản lý, cập nhật chỉ tiêu theo các cấp
  Chỉ số M & E hoạt động dự án
  Chỉ số M & E theo chính sách
  Phân tích, đánh giá, dự báo

8. Báo cáo phân tích trên Mobile

  Hiển thị báo cáo số liệu
  Hiển thị báo cáo biểu đồ
  Tra cứu thông tin đối tượng
  Tra cứu thông tin cộng tác viên
Đối tác thân thiết của Gia Nguyễn
Liên hệ với chúng tôi
GIA NGUYỄN JSC

Địa chỉ: Số 79 Thiên Hiền, P.Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội

Điện thoại: +84 243 9195 888

Fax: +84 243 9195 888

Email: info@gianguyenjsc.vn

Video giới thiệu tập đoàn
© 2010 GiaNguyenJSC. All Rights Reserved.